نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس ارشد تغذیه: ۷۶درصد بیماری ها در ایران غیر واگیردار بوده که از جمله این بیماری ها چاقی، فشارخون، چربی و قند خون است، بنابراین مردم باید برنامه غذایی منظم و روزانه داشته باشند و از کارشناسان تغذیه و متخصصانی که در پایگاه های بهداشت هستند استفاده کنند 10/30/1396 - 08:07
اشتراک در تغذیه بیماری غیر واگیردار،بانوی کوثر