نمایش 1 - 2 از 2
بارش برف و سرمای زیاد هوا کلیه مقاطع مدارس در اردبیل را تعطیل کرد. 11/25/1396 - 10:13
برای دومین روز متوالی؛ برای دومین روز متوالی، بارش برف و سرمای زیاد کلیه مقاطع مدارس استان اردبیل را برای روز یکشنبه به تعطیلی کشاند. 11/08/1396 - 07:59
اشتراک در بارش برف کلیه مقاطع مدارس اردبیل را به تعطیلی کشاند،بانوی کوثر