نمایش 1 - 1 از 1
تحلیلگر حوزه ورزشی اردبیل مطرح کرد: تحلیلگر حوزه ورزشی اردبیل گفت: بلایی که امرور بر سر ورزش دانش آموزی می آوریم بسیار خطرناک است ما پَسگردی 180 درجه در تربیت بدنی مدارس داریم. 11/24/1396 - 12:57
اشتراک در حلقه گمشده تعامل و عقیم ماندن تربیت بدنی مدارس در اردبیل ،بانوی کوثر