نمایش 1 - 1 از 1
مدیریت حوزه علیمه در اردبیل خبر داد؛ مدیریت حوزه علیمه در اردبیل خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی طرح بیان با عنوان "بانوان یاور نماز" در اردبیل تا روز جمعه در حال برگزاری است. 11/25/1396 - 09:40
اشتراک در طرح بیان ، طرح بانوان ، یاور نماز، بانوی کوثر