23. دى 1396 - 10:31   |   کد مطلب: 3023
از دین این تصاویر لذت ببرید

به گزارش بانوی کوثر، به نقل از سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تصاویری که پیش رو دارید برداشت گل نرگس از مزارع جویبار مازندران و خفر جهرم را به تصویر می کشند.

 

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779970_143.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779971_819.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779972_864.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779972_864.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779974_144.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779975_362.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779977_685.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779979_696.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779980_952.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779982_933.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779984_297.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779985_184.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779986_659.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779990_554.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779992_243.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779995_837.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779994_658.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779993_559.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779997_475.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779998_393.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/21/1779999_490.jpg

دیدگاه شما

آخرین اخبار