تصاویر نخست روزنامه های 22 شهریور

به گزارش بانوی کوثر، باز هم پای سلاطین در میان است ، از مریم میرزا خانی تا تبعیض میان دختران تا جدایی جنسیتی در کتاب درسی صفحه نخست روزنا مه های ۲۲ شهریور را در ادامه ببینید.

 

پایگاه خبری تحلیلی بانوی کوثر | رسانه مستقل و مجازی به مدیر مسئولی فاطمه عباسی با مجوز رسمی شماره 78926 معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.