به گزارش بانوی کوثر به نقل از دانا، انگلستان پس از ۴۰ سال انکار و حاشا بالاخره پذیرفته که مبلغ چهارصد میلیون پوند به دولت ایران بدهکار است.

 

پایگاه خبری تحلیلی بانوی کوثر | رسانه مستقل و مجازی به مدیر مسئولی فاطمه عباسی با مجوز رسمی شماره 78926 معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.